CÁCH ĐẶT IP TĨNH CHO CAMERA IMOU

 

CÁCH ĐẶT IP TĨNH CHO CAMERA IMOU


Để cài đặt được IP tĩnh cho camera IMOU, chúng ta cần thực hiện 2 bước như sau. Bước thứ nhất là đặt IP tĩnh cho camera. Bước thứ 2 là gán mac của camera lên modem, mục đích không cho modem wifi cấp địa chỉ khác sau khi khởi động lại thiết bị hoặc sau khi cúp điện.

Cài đặt IP tĩnh cho camera IMOU

Bước 1: Chúng ta phải sử dụng máy tính kết nối cùng lớp mạng với camera IMOU.
Bước 2: Tiến hành mở phần mềm Configtool trên máy tính => làm theo các bước như hình dưới đây.

Lưu ý: nếu kết nối đến modem thì để như trên, nếu kết nối mạng với wifi phụ thì chúng ta thay đổi lại địa chỉ IP cho cùng lớp mạng. Thông thường như TPlink hay tenda là 192.168.0.1.
Sau khi làm các bước trên, phần mềm sẽ tìm thấy camera IMOU dưới dạng một địa chỉ IP ngẫu nhiên. Chúng ta tiếp tục cấu hình địa chỉ IP tĩnh camera wifi IMOU như hình dưới đây.

Bước 3: tích chọn vào dòng ip camera IMOU => sau đó nhấn Modify IP.

Chọn tích là Static để chọn IP tĩnh.
Static: 192.168.1.255 (đây là IP tĩnh của camera).
Các thông số khác để như trên hình sau đó nhấn OK.
Như vậy là ta gán IP tĩnh cho camera IMOU được 50% rồi. Tiếp theo ta gán Mac camera với IP tĩnh vào modem.

Gán Mac camera IMOU vào modem wifi

Mục đích của bước này là khai báo cho modem biết địa chỉ IP tĩnh của camera dựa trên nhận biết theo MAC camera. Phòng khi khởi động lại modem, sẽ không cấp lại địa chỉ IP khác cho camera.

Modem FPT: làm như hình trên đây.

Bước 1: đăng nhập modem theo địa chỉ 192.168.1.1 với tài khoản admin.
Bước 2: vào Network => Lan:
Bind Mac Address: nhập mác của camera.
Bind IP Address: nhập IP của camera. Là ip tĩnh mà ta vừ đặt ở trên.
Sau đó chọn Add để thêm địa chỉ IP này vào modem.
Như vậy là ta đã hoàn thành 100% các bước cài đặt IP tĩnh cho camera wifi IMOU.


Comments